5. srpna 2016 od 19.00 hod. - Koncert mladých umělců

O prázdninách se v Litomyšli pravidelně shledáváte s kurzy profesora Milana Vítka. Jsou určeny pro studenty konzervatoří a vysokých škol. Výsledky intenzivní práce studentů hry na housle je možné slyšet na koncertech pro veřejnost.

Historie Mezinárodních smyčcových kurzů:

Smyčcové mezinárodní kurzy v Litomyšli založil v roce 1996 profesor Milan Vítek ve spolupráci s Annou Rychnovskou a Radomilem Kašparem, kteří si velmi přáli přiřadit se s touto kulturní akcí k již slavnému festivalu Smetanova Litomyšl založeném v roce 1949, který se každoročně koná právě před smyčcovými kurzy.

Uměleckým ředitelem kurzů se stal profesor Vítek, zatímco funkci výkonného ředitele zastává Radomil Kašpar. Mistrovské kurzy se mohly realizovat díky finanční podpoře dánské nadace Augustinus Fonden a později s další podporou společnosti jednoho z předních světových výrobců strun, Larsen Strings (www.larsenstrings.com), stejně jako významných dánských nadací Beckett-Fonden a Jacob Gades Legat.

Během prvních ročníků litomyšlských mistrovských kurzů (původně se nazývaly Mezinárodní houslové kurzy Litomyšl) probíhaly mistrovské lekce pro 12 pokročilých studentů hry na housle. Ve třináctém ročníku došlo k jejich rozšíření, kdy bylo do kurzů přijato 6 studentů violy a 6 studentů violoncella. Přibyli také tři noví vyučující, kteří vyučovali hru na housle, violu a violoncello. To umožnilo, že mohli všichni účastníci hrát ve smyčcových kvartetech a zároveň se s ostatními instrumentalisty z jiných zemí vzájemně ovlivňovat, což byl jeden z hlavních cílů profesora Vítka, když mistrovské kurzy zakládal.

Za dobu svého trvání hostily kurzy studenty z celého světa včetně Austrálie, Kanady, Číny, České republiky, Dánska, Finska, Německa, Islandu, Itálie, Japonska, Koreji, Mexika, Španělska, Švédska a Spojených států.

!!! Nutná rezervace na tel. 728 939 028 !!!
Vstupné: cena jedné vstupenky je 120 Kč

Rezervace

Zámek Potštejn v médiích

Toulavá kamera 2009
Toulavá kamera 2011
Památkový inspektor na Zámku v Potštejně
iVysílání