Historie zámku

Historie zámku Potštejn

Historie Potštejna začíná ve 13. století, kdy byl, zřejmě za vlády Přemysla Otakara II., založen hrad. Staviteli hradu byli příslušníci rodu Drslaviců. První doložená písemná zmínka pochází z roku 1259 z listiny privilegií města Litomyšle. Jedná se o svědectví Půty z Potštejna. Další písemná zmínka je z roku 1312 a zmiňuje Procka z Potštejna se synem Mikulášem. Tento Mikuláš se později pro neshody s Janem Lucemburským stává loupeživým rytířem. Přepadává kupecké karavany na zdejší obchodní stezce a jeho činy jsou natolik závažné, že markrabí Karel zorganizoval trestnou výpravu. Tehdy nedobytný hrad Karel IV. roku 1339 dobyl a pod strženou věží zemřel i Mikuláš z Potštejna. Karel zabral jménem krále Mikulášovy majetky. Další majitelé se často střídali, králové totiž hrad zastavovali. Nejslavnější období hradu nadchází rokem 1495, kdy Potštejn kupuje Vilém z Pernštejna a pouští se do mohutné přestavby hradu.

Dějiny městečka a hradu jsou těsně spjaté. Hrad byl natolik rozlehlý, že zabíral celý hradní kopec, proto hospodářské budovy vznikly dole v městečku. Části tohoto dvora se dochovaly v dnešním zámku – sklepení pod východní a severní stranou je nejstarší. Silné zdi ukazují, že zde zřejmě stála tvrz a dnešní sklepy byly jejím přízemím. Již v roce 1558 je zmiňován poplužní dvůr, který kupuje Václav Hrzán z Harasova a s ním jsou spojeny i renesanční úpravy. V 17. století přichází hospodářský úpadek. Spolu s hradem pustne i dvůr a potažmo celé městečko. Další přestavba je připisována novým majitelům, rodu Zárubů z Hustířan. Z této doby pochází většina kleneb na zámku.

Od Chamaré po Dobřenské

V roce 1746 kupuje potštejnské panství (Potštejn s hradem, vesnice Brná, Sopotnice, Proruby, Záměl) za 70 000 zlatých Jan Ludvík Harbuval Chamaré. Nový držitel nutně potřeboval důstojné sídlo přímo v městečku. Základem pro stavbu zámku se stal komplex budov hospodářského dvora. Výstavba proběhla pod taktovkou architekta Josefa Jägera. Pozdně barokní čtyřkřídlá jednopatrová stavba kolem nevelkého čtvercového nádvoří byla tedy pouze přestavbou, nikoli novostavbou. Důkazem je také to, že se již půl století nestavěla sídla uzavřená s nádvorními arkádami. Všechna křídla budov byla výškově sjednocena a završena mansardovou střechou. Kvůli sloupovému vestibulu bylo přestavěno vstupní východní křídlo a v západním křídle byl vybudován převýšený hlavní sál. Uprostřed jižního křídla vznikla kaple v půlkruhovém rizalitu. Zevní výzdoba se soustředila na vstupní průčelí, kde byl vybudován portál rámovaný balkonem na sloupech. Vstup byl ozdoben erbem majitele panství, jeho manželky a letopočtem 1749 (dokončení tohoto křídla zámku). Zámek byl hotov roku 1755. Po roce 1757 se prováděly úpravy okolí a parku, které byly ukončeny roku 1772 výstavbou zdi okolo parku. V 19. století došlo k úpravě fasád a parku. 

Rodina Chamaré v polovině 19. století vymírá po meči a dědička panství Alžběta Chamaré se vdává za Prokopa Jana Dobřenského z Dobřenic. Tímto sňatkem panství přešlo do rukou Dobřenských, kteří drželi Potštejn do roku 1945, kdy jim byl veškerý majetek zabaven na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše.

Po roce 1945

V letech 1945-6 byl zámek pronajímán velvyslanectví Velké Británie za účelem dovolené britského velvyslance. Roku 1949 zámek získalo Revoluční odborové hnutí. Konala se tu školení funkcionářů a pracovníků. Zámek byl během této doby významně poškozen. Původní šlechtické pokoje byly změněny na posluchárny či ubytovací místnosti. Nábytek byl z části odvezen do různých depozitářů, z části rozkraden či zničen. ROH působilo na zámku do roku 1989.

Poté se vystřídalo několik soukromých majitelů, ale žádný z nich objekt neudržoval. Situace se mění až v roce 2004, kdy poničený zámek kupují manželé Nováčkovi a pouští se do oprav. 

Rezervace

Zámek Potštejn v médiích

Toulavá kamera 2009
Toulavá kamera 2011
Památkový inspektor na Zámku v Potštejně
iVysílání