15. října - Den stromů

V sousedství Potštejnského zámku se nachází Zámecký park, který v minulých letech prošel rozsáhlou revitalizací. V roce 2010 byl obnovený Zámecký park koncipovaný v anglickém stylu slavnostně otevřen pro návštěvníky. Skvostem celého parku je Růžová zahrada, jež vám zajisté poslouží k relaxaci a umocní romantickou atmosféru zámeckého prostředí. Mimochodem je rozkvetlá Růžová zahrada v jarních a letních měsících vyhledávaná novomanželi jako místo svého svatebního obřadu.

Do dnešní doby byly zachovány některé stromy, listnaté i jehličnaté, za zmínku stojí cypříšky, Jedlovec kanadský či Chvojka klášterská. Některé opravdu ojedinělé exempláře byli bohužel předchozími majiteli zámku z důvodu  finančního prospěchu vykáceny a vzácné dřevo bylo rozprodáno. Patřil mezi ně Liliovník tulipánokvětý nebo Kaštanovník jedlý, Moruše bílá či platany. Park přečkal několik těžkých období a přesto si udržel svůj historický ráz s četnými romantickými zákoutími. V archivních materiálech je z doby první republiky doložena starostlivá péče některých zdejších občanů především o zachování moruší.

Aby mohl být Zámecký park zachován i pro další lidské generace je nutná jeho obnova. Spojíme-li dnes "příjemné s užitečným", vznikne nám Den stromů a příjemné setkání lidí podobně smýšlejících. Přijďte si i vy udělat 15. října 2016 příjemné odpoledne do Zámeckého parku v Potštejně, kdy zveme zvláště děti, aby jim tento den byl inspirací do života.

Podzim již tradičně na zámku patří k období, kdy probíhá výsadba stromů a keřů. Přijďte i Vy osobně vysadit dřevinu, která v parku bude růst, vyvíjet se, bude sloužit jako zdroj kyslíku, bude poskytovat zdroj stínu v horkých letních dnech, bude zdrojem pylu a nektaru pro hmyz, bude sloužit jako obydlí ptactvu... zkrátka strom bude růst a plnit mnoho užitečných funkcí po několik lidských generací - tedy v době, kdy do parku půjdete na procházku se svými vnoučaty a budete jim povídat, že jste tohoto zeleného velikána sázeli se svými kamarády. I v době, kdy zde již my nebudeme, bude strom dále němým svědkem jednoho pěkného podzimního odpoledne v říjnu v roce 2016.

Rezervace

Zámek Potštejn v médiích

Toulavá kamera 2009
Toulavá kamera 2011
Památkový inspektor na Zámku v Potštejně
iVysílání