10. července - Promenáda v kloboucích

Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci ve spolupráci se zámkem Potštejn a zámkem Doudleby n. O. a občanskými sdruženími  Má vlast - můj domov o. s. Záměl a Okrašlovacím spolkem v Potštejně, o. s. si Vás dovoluje pozvat na "Promenáda v kloboucích".

 

Akce bude zahájena na zámku Doudleby nad Orlicí 

v neděli 10. 7. 2016 ve 14 hodin.


Trasa promenády vede z Doudleb n.O. krásnou cestou podél Orlice do Záměle, kde v hostinci U Karla IV. bude připraveno malé překvapení. Promenáda bude ukončena na zámku Potštejn, kde po 16 hodině proběhne vyhodnocení nejlepších klobouků s předáním hodnotných odměn a bude zde i velké fotografování. Nebude chybět možnost občerstvit se v naší zámecké cukrárně.

 

Podmínky pro vyhodnocení nejlepších klobouků jsou:

Klobouk musí být umístěn na Vaší hlavě. Výhodou je originální ruční výroba nebo vlastní dozdobení. Preferujeme klobouky krásné, veliké, barevné a neobvyklé. Pánové se nemusí bát, pěkný cilindr, buřinka či sombrero má také šanci zvítězit.
Tak neváhejte, pokryjte si Vaše hlavy a vydejte se na promenádu.

Rezervace

Zámek Potštejn v médiích

Toulavá kamera 2009
Toulavá kamera 2011
Památkový inspektor na Zámku v Potštejně
iVysílání