Zlatý salónek

kapacita sálu 30 svatebních hostů

Svatba ve Zlatém salónku je určena pro maximálně 30 svatebních hostů. Tato místnost byla zpřístupněna veřejnosti v sezóně roku 2010. Všechny pokoje v severním křídle zámku byly vymalovány nástěnnými malbami, ale jejich restaurování je velmi finančně nákladné, a proto došlo k zakonzervování malby a pro ukázku byl ponechán jen malý detail za dveřmi. Další zajímavostí jsou historické čtvercové parkety. Ze Zlatého salónku mají hosté krásný výhled do Růžové zahrady a zámeckého parku. Park byl založen spolu se zámkem v polovině 18. století v anglickém stylu a dodnes v něm rostou vzácné stromy, keře a byliny.